เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนประชุมแบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด (สวส.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง