เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น CM๓o๕df จำนวน ๔ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง