ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook) จำนวน ๗๙๙ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง