ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ภาพบรรยากาศการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2565 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น