ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบบริการ SMS Marketing จำนวน ๑๘๖,๙๑๕ ข้อความ (สวส)