ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดฝึกฝนโปรแกรม จำนวน 2 รายการ