ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรม


ประกาศราคากลาง จัดซื้อ จัดจ้าง

พฤศจิกายน 7, 2017

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสด […]
พฤศจิกายน 7, 2017

ประกาศราคากลาง ชุดข้อสอบ IC3 Certificate รูปแบบ Site License จำนวน 8,000 ชุด .

ประกาศราคากลาง ชุดข้อสอบ I […]
พฤศจิกายน 7, 2017

ประกาศราคากลาง ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamics AX เวอร์ชั่น 2012 จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง ต่ออายุลิขส […]