ข่าวประชาสัมพันธ์

เมษายน 28, 2020

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานัก

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
เมษายน 28, 2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
เมษายน 16, 2020

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]


ภาพกิจกรม

ธันวาคม 22, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 30, 2017

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม การ […]
พฤษภาคม 18, 2017

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

โครงการอบรม หลักสูตร การสร […]

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ จัดจ้าง

สิงหาคม 13, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบการประชุมออนไลน์สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๖ เครื่อง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
สิงหาคม 10, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบลงนามเอกสารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กรกฎาคม 31, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมพัฒนาทักษะการนำเสนอสมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]