ข่าวล่าสุด I    >> ดูข่าวทั้งหมด 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


  DIGITAL SERVICE

      บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีบริการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุน และเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน งานวิจัย รวมทั้งงานบริหารของมหาวิทยาลัยฯ

  ข่าวสารและกิจกรรม

  10/11/2023

  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล IC3 คณะศิลปกรรมศาสตร์

  07/11/2023

  รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Digital Content Creation คอนเทนต์ยุคใหม่ มัดใจลูกค้า

  06/11/2023

  รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SEO Content Marketing สำหรับการจัดทำการตลาดออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2566

  20/10/2023

  รางวัลปี 2023 @RMUTT เวทีระดับโลก Mos และ ACP World Championship

  05/03/2021

  หน่วยร่วม‘มทร.ธัญบุรี’ตบเท้าเข้าร่วมปีที่5 สสว. คาดปี 64 ฟื้นฟูเอสเอ็มอีได้ 3,700 ล้านบาท

  10/03/2020

  มทร.ธัญบุรี-สสว. ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’อบรมผู้ประกอบการธุรกิจฟรี

  02/04/2019

  มทร.ธัญบุรี – สสว. เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปี 62 จัดอบรม ‘ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์’

  16/02/2016

  รายการ INNOVATIVE VARIETY และ RmuttChannel

  10/11/2023

  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล IC3 คณะศิลปกรรมศาสตร์

  07/11/2023

  รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Digital Content Creation คอนเทนต์ยุคใหม่ มัดใจลูกค้า

  06/11/2023

  รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SEO Content Marketing สำหรับการจัดทำการตลาดออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2566

  20/10/2023

  รางวัลปี 2023 @RMUTT เวทีระดับโลก Mos และ ACP World Championship

  20/10/2023

  รางวัลปี 2023 @RMUTT เวทีระดับโลก Mos และ ACP World Championship

  31/03/2023

  ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้แทนมทร.ธัญบุรีรับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเครือข่ายความร่วมมือโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

  09/02/2023

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ศิษย์เก่า BSAC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

  25/12/2020

  พิธีมอบประกาศนียบัตร Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

  21/09/2023

  แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น พิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

  13/09/2023

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

  25/08/2023

  แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

  25/08/2023

  แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

  27/11/2023

  รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมประชุมกับอธิการบดี มหาวิทยาลัย Hof University of Applied Science

  23/11/2023

  ต้อนรับและรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

  21/11/2023

  รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการรับเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

  20/11/2023

  รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับและรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

  02/11/2023

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

  25/10/2023

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง บรรณารักษ์

  11/10/2023

  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง บรรรณารักษ์

  06/10/2023

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

  19/10/2023

  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

  11/10/2023

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบ IC3 Digital Literacy Certification จำนวน ๓,๕๐๐ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  05/10/2023

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบริการส่วนกลาง (พื้นที่ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น) จำนวน ๑๒ เดือน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  04/10/2023

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศราคากลาง จัดซื้อ จัดจ้าง