ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม 9, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการขยาย Bandwidth จาก 2G เป็น 10G ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวล […]
เมษายน 19, 2017

หนังสือ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หนังสือ “ใต้ร่มพระบารมี รา […]
เมษายน 19, 2017

คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6

คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ […]

ภาพกิจกรม

มกราคม 27, 2017

ทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
ธันวาคม 5, 2016

ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 10, 2016

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการ social Marketing 29 เมษายน 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการ […]