ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง