ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการชุดผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการชุดผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อรายการชุดผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

ชุดผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการชุดผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (40.4 KiB, 22 downloads)

Comments are closed.