ขอแสดงความยินดีกับ นายวันชัย แก้วดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายวันชัย แก้วดี ได้รับเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2562
ลำดับที่1 กลุ่ม 1 ข้าราชการ /พนักงานมหาลัยฯ/พนักงานราชการ

Comments are closed.