รับสมัครนักศึกษาทำ งาน Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์

รับสมัครนักศึกษาทำ งาน Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์

การทำงาน Part Time หารายได้ระหว่างเรียนเป็นการส่งเสริมนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้ แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังมองหานักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน จำนวน 5 อัตรา เพื่อการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ก็สามารถร่วมงานกับเราได้

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท (ครึ่งวัน 150 บาท)

คุณสมบัติทั่วไป

1. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มีความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
3. มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบ
4. มาปฏิบัติงานได้อย่างน้อย วันละ 3 ชั่วโมง
5. หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิก เช่น Photoshop, Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. แบบฟอร์มการสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time ที่กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ เอกสารการลงทะเบียน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
4. ตารางเวลาที่สามารถปฏิบัติงานได้ (ให้นักศึกษาจัดทำมาเพื่อยื่นคู่กับใบสมัคร)

สถานที่รับสมัคร

ส่งใบสมัครได้ทาง e-mail : media.oit@gmail.com

วันเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2563

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Co-Working ชั้น 1 อาคาร I-Work 

ประกาศผล และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

***หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time (324.0 KiB, 464 downloads)

 

Comments are closed.