เปิดตัว Mobile Appication Rmutt ระบบรับสมัคร

การประมูลราคาขายทอดตลาด
กรกฎาคม 7, 2017
ประกาศ ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลกจาก webbomatic 2017
สิงหาคม 4, 2017

เปิดตัว Mobile Appication Rmutt ระบบรับสมัคร

เปิดตัว Mobile Appication Rmutt ระบบรับสมัคร

 

1.โปรแกรมสำหรับอำนวยความสะดวก การสมัครสอบตรง มทร.ธัญบุรี
2.เมนูการสมัครสอบตรง มทร.ธัญบุรี
3.สาขาวิชาที่เปิด
4.ตารางสอบ
5.เว็บบอร์ดสำหรับระบบสมัครสอบตรง
6.ตวรจสอบสถานะการชำระเงิน
7.ขั้นตอนการชำระเงิน

 

Comments are closed.