ตารางทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP

     การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ English Language Testing Ltd. ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์ วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
     การจัดสอบสำหรับปี 2555 มี 11 รอบ ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ดังนี้                                                          

            รอบที่

วันสอบ

เวลาสอบ

ลงทะเบียนออนไลน์

1/2555

26 ก.พ. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

2/2555

11 มี.ค. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

3/2555

1 เม.ย. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

4/2555

13 พ.ค. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

5/2555

10 มิ.ย. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

6/2555

8 ก.ค. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

7/2555

18 ส.ค. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

8/2555

9 ก.ย. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

9/2555

14 ต.ค. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

10/2555

11 พ.ย. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

11/2555

9 ธ.ค. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

     การสมัครสอบ
       1. ลงทะเบียน ออนไลน์
       2. ชำระค่าสอบ 600 บาท 
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2549-4079, 0-2549-3085
Thailand Web Stat

counter customizable free hit