ตารางทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP

     การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ English Language Testing Ltd. ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์ วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
     การจัดสอบสำหรับปี 2555 มี 11 รอบ ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ดังนี้                                                          

            รอบที่

วันสอบ

เวลาสอบ

ลงทะเบียนออนไลน์

1/2555

26 ก.พ. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

2/2555

11 มี.ค. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

3/2555

1 เม.ย. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

4/2555

13 พ.ค. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

5/2555

10 มิ.ย. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

6/2555

8 ก.ค. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

7/2555

18 ส.ค. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

8/2555

9 ก.ย. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

9/2555

14 ต.ค. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

10/2555

11 พ.ย. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

11/2555

9 ธ.ค. 55

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

     การสมัครสอบ
       1. ลงทะเบียน ออนไลน์
       2. ชำระค่าสอบ 600 บาท 
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2549-4079, 0-2549-3085

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #16 ตอบคุณ Topจนท. 2012-12-06 05:45
อ้างอิง Top:
ผมลงทะเบียนสอบ RT TEP ไม่ได้ ทั้งๆๆที่ยังมีเ วลาให้ลงสมัครอย ู่

ผมขอความอนุเครา ะห์ ให้ผมได้เข้าสอบ ด้วย ผมมีความจำเป็นอ ย่างยิ่งครับ


เนื่องจากจำนวนผ ู้สมัครเต็มจำนว นที่รับสมัครแล้ วจึงไม่สามารถสม ัครได้
อ้างอิง
 
 
0 #15 ตอบคุณ แก้มป่องจนท. 2012-12-06 05:44
อ้างอิง แก้มป่อง:
:lol: รบกวนช่วยแจ้งรา ยละเอียดในบอร์ด ด้วยนะคะ

ขอชื่อ-สกุล เพื่อส่งผลให้ทา ง e-mail คะ
อ้างอิง
 
 
0 #14 ตอบคุณ saturdayจนท. 2012-12-06 05:42
อ้างอิง saturday:
ไม่ทราบการชำระค ่าสอบไปที่ไหน :cry:
แล้วมีเอกสารหรื ออะไรให้มั้ยครั
เราจะตรวจสอบราย ชื่อของเราเมื่อ ลงทะเบียนไปแล้ว ได้มั้ย :sigh:

1.ชำระค่าสอบที่อา คารฝึกอบรม (ict Training)
2.ใบเสร็จรับเงิน
3.Log in เข้าระบบของผู้ส มัครเอง มีประวัติการสมั ครสอบคะ
อ้างอิง
 
 
0 #13 ตอบคุณ ชายจนท. 2012-12-06 05:39
อ้างอิง ชาย:
ถ้าเป็นนักศึกษา จบแล้ว หรือประชาชนทั่ว ไป สามารถเข้าสอบได ้หรือเปล่าครับ

สามารถสมัครสอบไ ด้คะ
อ้างอิง
 
 
0 #12 ไม่ทราบว่าผลสอบ รอบวันที่ 11 พย 55 ประกาศหรือยังคะ แก้มป่อง 2012-11-25 21:33
:lol: รบกวนช่วยแจ้งรา ยละเอียดในบอร์ด ด้วยนะคะ
อ้างอิง
 
 
+1 #11 ลงทะเบียนสอบ RT TEP ไม่ได้Top 2012-10-11 16:14
ผมลงทะเบียนสอบ RT TEP ไม่ได้ ทั้งๆๆที่ยังมีเ วลาให้ลงสมัครอย ู่

ผมขอความอนุเครา ะห์ ให้ผมได้เข้าสอบ ด้วย ผมมีความจำเป็นอ ย่างยิ่งครับ
อ้างอิง
 
 
+1 #10 การจ่ายค่าลงทะเ บียนและรายชื่อsaturday 2012-10-01 14:21
ไม่ทราบการชำระค ่าสอบไปที่ไหน :cry:
แล้วมีเอกสารหรื ออะไรให้มั้ยครั
เราจะตรวจสอบราย ชื่อของเราเมื่อ ลงทะเบียนไปแล้ว ได้มั้ย :sigh:
อ้างอิง
 
 
0 #9 นักศึกษาจบแล้วชาย 2012-10-01 13:48
ถ้าเป็นนักศึกษา จบแล้ว หรือประชาชนทั่ว ไป สามารถเข้าสอบได ้หรือเปล่าครับ
อ้างอิง
 
 
0 #8 ตอบครับpongpith 2012-06-25 08:25
อ้างอิง kontawan:
สามารถนำผลการสอ บ ไปใช้เรียนต่อปร ิญญาเอกคณะบริหา รธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้ไหมค่ะ แล้วถ้าคะแนนไม่ ถึงเกณฑ์ทำไงต่อ ดีค่ะ ต้องเรียนที่ไหน ต่อค่ะ


ได้ครับ ดูตามประกาศ นี้เลยครับ ป.เอก ระดับ 4.5 ครับ

http://www.grad.rmutt.ac.th/index.php?view=weblink&catid=10%3A2010-04-08-03-31-35&id=92%3A2011-08-31-02-10-39&option=com_weblinks&Itemid=10
อ้างอิง
 
 
0 #7 ผลการเรียนkontawan 2012-06-17 03:19
สามารถนำผลการสอ บ ไปใช้เรียนต่อปร ิญญาเอกคณะบริหา รธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้ไหมค่ะ แล้วถ้าคะแนนไม่ ถึงเกณฑ์ทำไงต่อ ดีค่ะ ต้องเรียนที่ไหน ต่อค่ะ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

Thailand Web Stat

counter customizable free hit