ข่าวประชาสัมพันธ์

มีนาคม 24, 2016
20150813-banner-weblog-01

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 20-22 เมษายน 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 16, 2016
ขอเชิแข้าร่ามแข่งขัน  Mos Olympic 2016

รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก ใน Mos Olympic 2016

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศม […]
กุมภาพันธ์ 10, 2016
20160210-moodle

โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) 59

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]

ภาพกิจกรม

พฤษภาคม 10, 2016
ภาพบรรยากาศอบรมโครงการ social Marketing 29 เมษายน  2559

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการ social Marketing 29 เมษายน 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการ […]
พฤษภาคม 10, 2016
ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการพ […]
กุมภาพันธ์ 10, 2016
ปีใหม่สำนัก6กพ59

ภาพบรรยากาศเลี้ยงปีใหม่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2559

ภาพบรรยากาศเลี้ยงปีใหม่สำน […]

บริการห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรการเรียนรู้ บริการซ่อมบำรุ่งคอมฯ และโปรแกรมลิขสิทธิ์
บริการฝึกอบรมและสัมมนา RMUTT Central Building อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
RMUTT online classroom RMUTT Channel
ศูนย์ข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยฯ โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU
บริการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ เว็บส่วนบุคคล Network Monitor User & Traffic
Reference Database 20151013-software