เปิดรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน AUA เทอม 1/2012

เปิดรับสมัคร Level 2, 4, 6, 7 Level ละ 20 คน ค่าเรียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ธัญบุรี 1,000 บาท บุคคลภายนอก 3,000 บาท (ไม่รวมค่าหนังสือ)  สามารถสมัครและชำระเงินได้ที่ อาคารฝึกอบรม (ict Training) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ 

เวลาเรียน  
     Level 2 และ Level 4
  เรียนทุกวันจันทร์ และวันพุธ  เวลา 17.00 - 19.30 น. ชั้น 1 อาคาร i work
                                     (เริ่มเรียนวันที่จันทร์ที่ 16 มกราคม - วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555)

     Level 6 และ Level 7
  เรียนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  เวลา 17.00 - 19.30 น.  ชั้น 1 อาคาร i work 
                                     (เริ่มเรียนวันที่อังคารที่ 17 มกราคม - วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555)

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสอบ Placement Test และต้องการสมัครเรียนให้มาลงชื่อที่ อาคารฝึกอบรม (ict training)  ภายในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เพื่อทำการสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้สอนจากสถาบัน AUA 

ตารางเรียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2549-4079 หรือ 0-2549-3085  
Thailand Web Stat

counter customizable free hit